Regulamin

Polski producent odzieży damskiej
Regulamin naszej hurtowni!

I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.bicotone.pl jest Bicotone Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-121), ul. Częstochowska 38/52, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy. KRS 0000515450, NIP: 9522130568, Regon: 147321782 (zwana dalej Sprzedawcą).
 2. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z przedsiębiorcą związanej bezpośrednio działalnością gospodarczą  (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie ma ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 3. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana – w zależności od kontekstu – Klientem, Kupującym lub także Konsumentem.
 4. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
 5. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa tylko po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym.
 6. Realizacja Zamówienia jest możliwa na terenie Unii Europejskiej.
 7. Wszystkie ceny artykułów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami do hurtu brutto (zawierają VAT według aktualnie obowiązującej stawki).
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, wprowadzania nowych artykułów do sprzedaży. Zmiany, o których mowa powyżej nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży artykułów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna Cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „Do kasy”, przed wysłaniem Zamówienia.
 9. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 10. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.bicotone.pl. oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.
 11. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączona Faktura VAT.

II Rejestracja na stronie

 1. Rejestrować się na stronie mogą tylko osoby prowadzące działalność związaną ze sprzedażą odzieży oraz posiadające NIP firmowy.
 2. Ceny hurtowe są dostępne po zarejestrowaniu się na stronie sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient musi zarejestrować się na stronie sklepu.
 4. Rejestrując się Klient nie musi każdorazowo wypełniać pól niezbędnych do zamówienia towaru, pola te zostaną wypełnione automatycznie po zalogowaniu.
 5. W celu rejestracji konta Klient powinien kliknąć przycisk „Zrejestruj” na stronie sklepu oraz wypełnić dane wskazane w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient powinien podać hasło do logowania. Hasła nie należy udostępniać osobom trzecim i przechowywać w sposób uniemożliwiający jego ujawnienie niepowołanym osobom. W celu zakończenia rejestracji należy zapoznać się z treścią regulaminu oraz zaakceptować jego treść zaznaczając odpowiedni checkbox.

Ill Realizacja zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego – z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.
 2. Po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do platności”.
 3. Wybrać sposób  płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.
 4. Zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy, dla tego należy wybrać przycisk „Kupuję i płacę”. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.  Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta.  Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. O ewentualnych zmianach w godzinach pracy biuro obsługi klienta klienci będą informowani na stronie sklepu w zakładce Kontakt.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 7. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi do zamówienia. Termin realizacji to 1-14 dni robocze. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, Klient zostanie poinformowany o braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności – kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi  przysługuje  prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail zawierającej w swej treści ww. oświadczenie, na adres [email protected].
 8. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia,  potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości,  albo gdy nie dokonywano zamówienia w Sklepie Internetowym – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt mailowy na [email protected].
 9. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.
 10. Klient wyraża zgodę na otrzymanie Faktury VAT w wersji elektronicznej.
 11. Prawo do towaru zostaje przeniesione na kupującego z dniem wysyłki.

IV Warunki płatności

Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, na wybór Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

1. Przelewy 24. Płatność w kilku prostych krokach:

 • W momencie finalizacji zamówienia wybierz jako metodę płatności Przelewy24.
 • Wybierz z listy swój bank.
 • Po przekierowaniu na stronę banku zaloguj się.
 • Zatwierdź płatność. Pola danych płatności będą już wypełnione, nie musisz więc nic wpisywać.
 • Bank natychmiast wyświetli potwierdzenie płatności.
 • Wrócisz na stronę bicotone.pl, a Twoje zamówienie i płatność zostaną potwierdzone.

2. Przelew tradycyjny – wpłata na rachunek bankowy. Dane do przelewu:

Dla klientów płacących w PLN:
Bicotone Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 38/52
93-121  Łódź
Nr Konta w PLN : PL38 1160 2202 0000 0002 6811 4910
IBAN: PL38 1160 2202 0000 0002 6811 4910
Bank: MILLENIUM S. A.

Dla klientów płacących w EUR:
Bicotone Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 38/52
93-121  Łódź
Nr Konta w EUR: PL97 1160 2202 0000 0002 8877 8534
IBAN: PL97 1160 2202 0000 0002 8877 8534
SWIFT: BIGBPLPW
Bank: MILLENIUM S. A.

3. Za pobraniem – czyli płatność kurierowi gotówką, przy odbiorze zamówienia. Koszt wysyłki zamówienia zwiększa się o 2 PLN brutto.

4. Szybki przelew online PayPal. System PayPal zapewnia konto internetowe, dzięki któremu można łatwo wysyłać pieniądze z rozmaitych źródeł

V Warunki wysyłki towaru

 1. W każdym zaś razie, w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem   tradycyjnym, niedokonanie wpłaty za zakupiony towar w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień wpłaty należności  uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera DPD. Informacja o przeniesieniu kosztów wysyłki na Sprzedającego zostanie wyświetlona przy składaniu zamówienia. Informacja o aktualnym limicie cenowym znajduje się na również na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę – to jest przekazania zamówienia do wysyłki. Wynosi od 1 do 10 dni roboczych, w zależności od dostępności towaru na magazynie.
 4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie do Sklepu Internetowego stwierdzonych wad, braków w Zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.
 5. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera DPD- w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem, albo – w przypadku wyboru płatności za pobraniem – braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę – kurier zostawia awizo z danymi teleadresowymi do najbliższego oddziału Kuriera DPD. Po dniu awizacji, następnego dnia roboczego, ponawiana jest próba doręczenia. Po drugiej nieudanej próbie doręczenia, Klient otrzymuje powtórne awizo, a przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. BOK kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy.

Vl Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient hurtowy, kupujący w  hurtowni internetowej współpracuję na zasadach B2B (business to business) przy takiej współpracy sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjmowania zwrotów (za wyjątkiem reklamacji).
 2. Klient detaliczny  który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie).
 3. Aby zachować termin do Odstąpienia  wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 4. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa.
 5. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, i przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected].
 6. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu formularza zwrotu o Odstąpienie, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania pocztą elektroniczną.
 7. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwrot płatności będzie dokonany przy przelew tradycyjny na konto klienta. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 8. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 9. Klient nie jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z Fakturą VAT. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiedni jej rodzajowi – na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
 11. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (to znaczy przymierzyć). Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.
 12. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania Faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu  zamówienia korektę Faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 13. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność online albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

Vll Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 3. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub Faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularzu zwrotu.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 7. Adres dla zwrotów: 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52, tel.-609-424.

VIll Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Bicotone Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-121), ul. Częstochowska 38/52. Dane kontaktowe: [email protected] , +48 694-610-339.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zakupów w sklepie internetowym www.bicotone.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione, dostawcom systemów teleinformatycznych, biurom rachunkowym, firmom kurierskim, z którymi współpracuje administrator. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: w przypadku Klientów zarejestrowanych do momentu usunięcia konta lub przez okres 6 lat od daty realizacji zamówienia ze względu na wymagania prawne w obszarze księgowości nakładane na Administratora.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Klient ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

lX  Polityka Cookies
Bicotone Sp. z o.o. może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

X Newslettery

 1. W trakcie realizacji zamówienia Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnych newsletterów, mogących zawierać informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.
 2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 • chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
 • nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;
 • usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.

Xl Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć,  zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).
 3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
 4. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: [email protected]
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie  przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
SCROLL UP


WITAJ NA NASZEJ NOWEJ HURTOWNI INTERNETOWEJ

Drogi Kliencie, aby odblokować ceny i dokonać zakupu w naszej hurtowni trzeba ponownie przejść proces rejestracji firmy.

REJESTRACJA